Petrol ağırlıklı olarak petrol sondaj (doğal yağ kaynakları kıt) tarafından kurtarılır. Bu, yapısal jeoloji çalışmaları (rezervuar ölçeği), tortul havzasının analizi, rezervuar (ağırlıklı olarak jeolojik rezervuar yapısının gözeneklilik ve geçirgenlik açısından) karakterizasyonu olarak gelir. Bu rafine ve ayrılmış, en kolay damıtma tarafından, tüketici ürünleri çok sayıda içine, benzin (benzin) ve yakıt ve kimyasal reaktifler plastik ve ilaç yapmak için kullanılan yakıt. Yağ malzemelerin geniş bir yelpazede üretiminde kullanılır, ve dünya yaklaşık 90.000.000 varil bir gün tüketir tahmin edilmektedir.