ERVCAF çevre, kirli mekanlar ve topraklarda belgesel çalışmaları (tarihsel ve çevresel), kirlilik tanıları ve toprak analizleri yapmaktadır.


ERVCAF çevre Fas Kanunu düzenlemeleri ve projelerin Uluslararası ortak uygulamaları göre çevre etkisi çalışmaları gerçekleştirir:

  • Petrol ve gaz arama veya sismik siteler
  •  Petrol ve gaz operasyonları ve üretim platformları.

Hizmetlerimiz uyarlanabilir ama en azından bir teşhis için şunlardır:

  • Sitenin ve ortamının detaylı ziyareti.
  • Yönetimler ve kurumsal aktörler ile Danışma.
  • Çekirdek sondaj ve piezometreler gerçekleşmesi.
  • Toprak, toprak hava, zemin su ve ortam hava örnekleri.
  • Akredite laboratuvarlarda analiz.
  • Ayrıntılı bir rapor.


ERVCAF ortamı, projeler için çevresel kod düzenlemelerine göre çevresel etki çalışmaları gerçekleştirir:

  • Rüzgar çiftlikleri veya Aphotovoltaik.
  • Kentsel veya kırsal

Uzmanlar tarafından tüm teknik yönlerini kapsaması sağlamak için, biz düzenli çalışma ortakları ve ekolojik uzmanlar ile müşterilerimizin planlarını gerçekleştirmek için çalışıyoruz

ERVCAF ortamı da davalar karmaşıklığı göre avukatlardan hizmet talep edebilir.